Sakrament Pokuty

Spowiedź Święta:
w tygodniu - 30 minut przed każdą Mszą św.
w niedzielę i święta - podczas każdej Mszy św.
w pierwsze piątki - od 16.00 do 19.00