Aktualności

Materiały Video

Msze św. w Niedziele i Święta
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 19.30

Msze św. w dni powszednie
7.00, 18.00

Spowiedź
w tygodniu:  30 min przed każdą Mszą św.
w niedzielę i święta:  podczas każdej Mszy św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
każdy czwartek: 18.30 - 20.00

Kancelaria Parafialna

poniedziałek: 19:00 - 19:30

wtorek: 7:30 ‑ 8:00

środa: 19:00 ‑ 20:00  (sprawy małżeńskie)

czwartek: 7:30 ‑ 8:00

sobota: 7:30 ‑ 8:30

Pielgrzymka do trzech podhalańskich sanktuariów Maryjnych

11 maja grupa ok. 30 osób z parafii Matki Bożej Różańcowej wyruszała na małą majówkę – na pielgrzymkę do trzech podhalańskich sanktuariów Maryjnych. Najpierw odwiedziliśmy Ludźmierz, gdzie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli w sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, uczestniczyliśmy we Mszy św. Później, w Ogrodzie Różańcowym odpoczywaliśmy, ale i prosiliśmy Matkę Bożą o wstawiennictwo i potrzebne łaski.

Z Ludźmierza pojechaliśmy do Zakopanego-Olczy, do sanktuarium NMP Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik, gdzie po modlitwie każdy z nas otrzymał ten słynący łaskami medalik. Kapryśna pogoda pozwoliła nam jeszcze odwiedzić sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Ciemne chmury spowiły już wtedy całkowicie Tatry i w strugach ulewnego deszczu nieco wcześniej niż planowaliśmy, musieliśmy wrócić do Krakowa.

 • Czytania na poniedziałek, 23 stycznia 2017

  (Hbr 9,15.24-28)
  Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

  (Ps 98,1-6)
  REFREN: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
  i święte ramię Jego.

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją,
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i przy dźwięku rogu:
  na oczach Pana, Króla, się radujcie.

  (2 Tm 1, 10b)
  Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

  (Mk 3,22-30)
  Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.